นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราที่ Siamonlinecasino (“บริษัท”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา (“ผู้ใช้” หรือ “คุณ”) 

เราได้สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการ รวบรวม และใช้ข้อมูลของคุณผ่านการใช้เว็บไซต์ของเรา ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมคาสิโนและอุตสาหกรรมการพนัน (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดและใช้เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้น โดยทั่วไป เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • ในกรณีที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) และผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณจะไม่แทนที่ผลประโยชน์เหล่านั้น
 • ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมโดยเฉพาะแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามหลัก เราจะขอความยินยอมจากคุณเสมอก่อนที่จะส่งการสื่อสารการตลาดทางตรงของบุคคลที่สามถึงคุณทางอีเมล คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมในการทำการตลาดได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเรา
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่อ้างถึงข้างต้น ข้อมูลที่เรารวบรวม ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยดังต่อไปนี้ (โดยไม่แทนที่ผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณ)
 • เพื่อให้บริการของเรา (เช่น ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันและโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ ติดตามเนื้อหาที่แบ่งปันของผู้ใช้รายอื่น ฯลฯ )
 • เพื่อสื่อสารกับคุณและตอบกลับคุณหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์และเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการอัปเดตล่าสุดและจดหมายข่าวทางอีเมลของเรา
 • เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาบริการของเรา
 • เพื่อพัฒนาธุรกิจและแจ้งกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา
 • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของคุณภายในพื้นที่สมาชิกของเรา
 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นมีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยของเรา (เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ขยายธุรกิจของเรา ศึกษาวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้บริการของเรา และแจ้งกลยุทธ์ทางการตลาดของเรา)
 • เราใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์:
 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์แบบไม่ระบุชื่อเพื่อปรับปรุงและปรับแต่งบริการของเราให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของคุณ
 • เพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงในบริการและปรับปรุงการทำงานที่อาจเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราไม่แลกเปลี่ยน ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกเหนือจากการใช้งานต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เราอาจถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกิจการของบริษัท ธุรกิจ หรือทรัพย์สินของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ซื้อและ/หรือผู้ขาย หรือในการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดบุคคลที่สามอื่นๆ ที่สนับสนุนประสิทธิภาพของเว็บไซต์

เรารับรองว่าบุคคลที่สามทั้งหมดมีมาตรการในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและดำเนินการตาม เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง และอนุญาตให้พวกเขาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและตามคำแนะนำของเราเท่านั้น ดังนั้นหากคุณไม่พอใจหรือไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหาย ใช้หรือเข้าถึงโดยไม่ได้ตั้งใจ เปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะกับพนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความต้องการทางธุรกิจ พวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำแนะนำของเราเท่านั้นและพวกเขามีหน้าที่ในการรักษาความลับ เราได้กำหนดขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัยและจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดที่เราจำเป็นต้องดำเนินการตาม อย่างไรนก็ตาม เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการอย่างปลอดภัยและมีการแสดงผลตามข้อเท็จจริง คุณจึงสามารถมั่นใจได้

ผู้เยาว์

โดยทั่วไปแล้วเราไม่บริการสำหรับผู้เยาว์ และผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับบริการไม่ได้กำหนดไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณไม่ควรใช้บริการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากคุณ ในกรณีที่เราทราบว่าผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้แบ่งปันข้อมูลใดๆ เราจะเพิกเฉยต่อคำเรียกร้องนั้น หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราได้ที่ siamonlinecasino@gmail.com

การอัปเดตข้อมูล

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และเวอร์ชันล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเราเสมอ คุณสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักได้ทันที นอกจากนี้สามารถตรวจสอบอีเมลของคุณเพราะทางเราอาจมีการส่งข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่น รวมถึงข่าวสารที่จำเป็นสำหรับคุณ

เวลาการตอบกลับ

เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อคำขอที่ถูกต้องตามทั้งหมดภายในหนึ่งเดือน หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณ ไม่ต้องใช้ค่าธรรมเนียมใดๆ ในการใช้สิทธิ์ของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวม อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล หากเราพิจารณาคำขอของคุณมากเกินไป ไม่มีมูล หรือมีลักษณะซ้ำซาก และอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณในสถานการณ์ดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบหากคำขอของคุณซับซ้อนและต้องใช้เวลานานกว่า 1 เดือนในการตอบกลับ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบและจะใช้เวลาในการตอบกลับ

กลยุทธ์และเคล็ดลับ